mony واحد پول مانی است – می‌ توانید از آن در نرم افزارها استفاده کنید.