اگر می خواهید برنامه نویسی را با مانی شروع کنید، ما اسناد لازم، آموزش ها و موارد دیگر را در پورتال توسعه دهندگان خود داریم.