انتخاب کیف پول

کیف پول به شما امکان می دهد به mony متصل شوید و وجوه خود را مدیریت کنید.

ساخت را آغاز کنید

اگر می خواهید برنامه نویسی را با مانی شروع کنید، ما اسناد لازم، آموزش ها و موارد دیگر را در پورتال توسعه دهندگان خود داریم.

دریافت مانی

mony واحد پول مانی است – می‌ توانید از آن در نرم افزارها استفاده کنید.