[vc_row][vc_column icons_position=”left”]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column icons_position=”left”][trx_sc_title title_style=”default” title_tag=”h1″ title_align=”center” link_style=”default” title=”به بنیاد مانی خوش‌آمدید” description=”مانی فناوری ای جامعه محور و نیرودهنده به رمزارز، مانی و هزاران نرم افزار نامتمرکز است.” link=”http://mony.ir/2023/04/22/more-about-participation/” link_text=”کاوش مانی”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”6/12″ icons_position=”left”][vc_single_image image=”1926″ img_size=”680*453″][/vc_column][vc_column width=”1/12″ icons_position=”left”][/vc_column][vc_column width=”5/12″ icons_position=”left”][trx_sc_title title_style=”default” title_tag=”h1″ title_align=”right” link_style=”default” title=”شروع کنید” description=”mony.ir دریچه ورود شما به دنیای مانی است. این فناوری جدید و در حال تکامل است – به شما در پیدا کردن یک راهنما کمک می‌ کند. اگر مایل به کاوش بیشتر هستید، اینجا چیزهاییست که انجامش به شما پیشنهاد می‌ شود.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column fix_column=”” hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” column_align=”center” icons_position=”right”][trx_sc_services type=”light” featured=”image” featured_position=”top” hide_excerpt=”” no_links=”” no_margin=”1″ popup=”” post_type=”post” taxonomy=”category” cat=”46″ orderby=”none” order=”asc” slider=”” title_style=”default” title_tag=”h1″ link_style=”bordered” scheme=”default” count=”4″ css=”.vc_custom_1681766425861{background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” columns=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” row_delimiter=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=”” hide_on_frontpage=”” css=”.vc_custom_1682520518415{background-color: #ccfcff !important;border-radius: 1px !important;}”][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” title_tag=”h1″ title_align=”right” link_style=”default” title=”مانی چیست؟” description=”مانی یک فناوری و جایگاه پول دیجیتال، پرداخت های جهانی و برنامه ها است. این جامعه یک اقتصاد دیجیتالی پررونق، راه های جدید جسورانه برای کسب درآمد سازندگان در اینترنت و بسیاری از کارهای دیگر را ایجاد کرده است. این فناوری در هر کجای جهان که هستید، دردسترس است – تنها چیزی که نیاز دارید اینترنت است.” link=”http://mony.ir/2023/04/18/what-is-many/” link_text=”مانی چیست؟”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_single_image image=”1929″ img_size=”679*570″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1682116436825{background-color: #ffe3d3 !important;}”][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841496786{background-color: #ffe3d3 !important;}”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_single_image image=”1935″ img_size=”679×570″ alignment=”right” css_animation=”flipInX”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841477152{background-color: #ffe3d3 !important;}”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”سیستم مالی عادلانه تر” description=”درحالی که امروزه میلیاردها نفر نمی توانند حساب های بانکی باز کنند و دیگران پرداخت هایشان را مسدود کرده اند. سیستم مالی غیر متمرکز مانی (DeFi) هرگز نمی خوابد و تبعیض قائل نمی شود. فقط با اتصال به اینترنت، می توانید در هر نقطه از جهان به ارسال و دریافت پول، دریافت وام یا بهره و حتی توزیع سرمایه بپردازند.” link=”http://mony.ir/2023/04/18/fairer-financial-system/” link_text=”DeFi را کاوش کنید”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1682116514117{background-color: #e1fefa !important;}”][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681842396123{background-color: #e1fefa !important;}”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”اینترنت دارایی ها” description=”مانی صرفاً برای پول دیجیتال نیست. هرچه را که بتوانید تملک کنید قابلیت عرضه، مبادله و استفاده به عنوان توکن های غیر مثلی (NFT) را خواهد داشت. شما می‌توانید هنر خود را توکنیزه کرده و به ازای هر دفعه که به فروش می‌رود حق التالیف دریافت کنید. یا برای دریافت وام از توکنی مربوط به یکی از دارایی های خود استفاده کنید. امکانات مربوطه پیوسته در حال افزایشند.” link=”http://mony.ir/2023/04/18/internet-assets/” link_text=”اطلاعات بیشتر درباره NTF ها”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681842413582{background-color: #e1fefa !important;}”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_single_image image=”1932″ img_size=”679×570″ alignment=”right” css_animation=”flipInX”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1682116532980{background-color: #ffe5f9 !important;}”][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841621033{background-color: #ffe5f9 !important;}”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_single_image image=”1927″ img_size=”679×570″ alignment=”right” css_animation=”flipInX”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841590185{background-color: #ffe5f9 !important;}”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”اینترنت باز” description=”#E-8_JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFFJUQ4JUFGJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFBJURCJThDJTIwJTIyJUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIyJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg1LiUyMCVEOCVBRSVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVCNyVEOSU4OCVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVCNCUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOCVCNiUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4NyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NiVEOCVBRiUyMC0lMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDklODElRDklODIlRDglQjclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlREElQTklREIlOEMlRDklODElMjAlRDklQkUlRDklODglRDklODQlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQUYuJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUI4JURCJThDJUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUIzJUQ4JUI3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JURCJThDJURBJTg2JTIwJURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFFJUQ4JUI1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGLg==” link=”http://mony.ir/2023/04/18/open-internet/” link_text=”در اینترنت باز کاوش کنید”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841825415{background-color: #e8e8ff !important;}”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”مرز جدیدی برای توسعه” description=”مانی و برنامه های آن شفاف و منبع باز هستند. می توانید کد را فورک کرده و از قابلیت هایی که دیگران قبلاً ساخته اند استفاده کنید. اگر نمی خواهید زبانی جدید یاد بگیرید، فقط می توانید با استفاده از جاوا اسکریپت و سایر زبان های موجود با کد منبع باز تعامل داشته باشید.” link=”http://mony.ir/2023/04/18/a-new-frontier-for-development/” link_text=”پورتال توسعه دهنده”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1681841841567{background-color: #e8e8ff !important;}”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1682117636227{background-color: #d8e8e9 !important;}”][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1682117681340{background-color: #d8e8e9 !important;}”][vc_empty_space height=”42px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_single_image image=”1932″ img_size=”679×570″ alignment=”right” css_animation=”flipInX”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ icons_position=”left” css=”.vc_custom_1682117692848{background-color: #d8e8e9 !important;}”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”به mony.ir کمک کنید” description=”این وب سایت یک منبع باز با صدها نفر مشارکت کننده در جامعه است. می توانید برای هر یک از مطالب موجود در این سایت ویرایش پیشنهاد دهید، ویژگی های جدید فوق العاده ای را پیشنهاد دهید یا به ما در رفع اشکالات کمک کنید.” link=”http://mony.ir/2023/04/22/more-about-participation/” link_text=”درباره مشارکت بیشتر”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space height=”82px” alter_height=”none” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][/vc_column][/vc_row]