انتخاب کیف پول

کیف پول به شما امکان می دهد به mony متصل شوید و وجوه خود را مدیریت کنید.

دریافت مانی

mony واحد پول مانی است – می‌ توانید از آن در نرم افزارها استفاده کنید.